Dr 't de dyk it ln omklammet, lyk in memme earm hjar

 • Dokkum

  Dokkum geniet internationale bekendheid omdat in 754 Bonifatius in de omgeving van Dokkum werd gedood.
  Dokkumvroeger
  Over de oorsprong van de naam Dokkum zijn verschillende verklaringen in omloop. Sommigen denken aan een combinatie en samentrekking van de Friese mansnaam 'Docko' die hier een erf of 'heim/hiem' zou hebben bezeten. Anderen associren Dokkum met 'Tockingen', dat is een 'nederzetting aan een tocht of stroom'. Schrijfwijzen voor de plaatsnaam waren onder meer 'Dockinga' en 'Dockynchirica'. Olivier van Keulen predikte in 1214 in Dokkum de kruistocht, waar dan ook Dokkumers aan hebben meegedaan. Deze geschiedenis wordt door middel van een halve maan op het wapen van Dokkum in herinnering gebracht.


  In vroegere jaren lag de stad in open verbinding met de zee, het Dokkumergrootdiep. In 1597 vestigde de Friese Admiraliteit zich in Dokkum. Vanuit hier werden allerlei zaken voor de beveiliging van de handelsvaart en oorlogvoering met Spanje op zee geregeld. Dokkum was van groot strategisch belang, wat ook blijkt Zeldenrust_Molen_Dokkum_08uit de aanleg van de stadswallen in de jaren 1581-1582.


  In de negentiende eeuw ontstond een toenemend ruimtegebrek in Dokkum. Dit was te wijten aan de vestingwallen die groei naar buiten belemmerden, binnen het schootsveld van de kanonnen op de bastions mocht namelijk niet gebouwd worden. Alle nieuwbouw werd in de binnenstad opgepropt, wat leidde tot het verlies van vele oude historische gebouwen. Gelukkig werd de binnenstad van Dokkum - als een van de eerste plaatsen in Nederland - in 1974 uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht en is daarmee een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland.

 • Wierum

  wierum0Het dorp Wierum is ontstaan op een kwelderrug of kustwal. De eerste  bewoning van dergelijke kwelderruggen dateert van ca 500 v Chr. De bodem van een  oeverwal bestaat uit zand, is zeer voedselrijk en goed ontwaterd. Derhalve vormt  zij de basis voor wonen en akkerbouw. Op de brede kwelders achter de ruggen  kwamen van natuur zilte weiden voor. Zij werden gebruikt als schapenweide en hooiland. Achter deze  kwelders lagen de laagste delen, grotdb_Steegje11e vlakke kommen met zware klei, slecht  ontwaterd, zeer moerassig en daardoor alleen maar in gebruik als vis- en  jachtgebied.


  Door verschillende overstromingen en het feit dat de dijken bij Wierum,  Nes en Peazens slecht werden onderhouden is een groot deel van Wierum  weggespoeld, zodat de kerk die aanvankelijk in het midden van het dorp stond nu  aan de zeedijk staat. Bij werkzaamheden aan de dijk zijn later nog beenderen  gevonden. Dit duidt er op dat het kerkhof vroeger groter was. De tufstenen toren  van de kerk dateert uit de 12e eeuw. Het erbij behorende kerkgebouw  is in 1912 verloren gegaan.


  De Allerheiligenvloed van 1570 heeft die naam gekregen, omdat hij  op 1 november kwam. Die dag wordt Allerheiligen genoemd. Deze dag is in de roomse kerk gewijd aan alle heiligen. In Friesland verdronken op 1 november 1570  meer dan 2000 mensen

   

 • Tip 2019

  De Pier van Wierum “De Kromme Horne” met en Wad belevingsplek

  Dit wordt een speciale pier, met misschien een getijde bad, die de mogelijkheid geeft om het Waddengebied, het Werelderfgoed, bij Wierum anders te beleven. Het dorp Wierum, daar waar de dijk het land omklemt, is al een UNIEKE LOCATIE. wad belevingsplek

  Op de Pier van Wierum heb je dan links uitzicht op het Wad en rechts uitzicht op de kwelder. Als je dan op de kop van de Pier van Wierum staat en je omdraait, kijk je naar de Zeedijk waar de kerktoren van de Mariakerk net boven de dijk uitsteekt. De lengte van de pier van Wierum wordt   500 meter lang en reikt daardoor in n van de meerdere geulen. 

  De pier van Wierum is nodig om onze kwelder te beschermen en mede daardoor heeft men vanaf de Pier een mooie plek waar men o.a. de vogels kan spotten, heerlijk kan vissen, maar natuurlijk ook pierewaaien (wandelen op de pier) of met de verrekijker, die op de kop van de Pier van Wierum komt te staan, kijken naar de boten en/of naar de Ameland, Schiermonnikoog of Engelmansplaat waar de Wadlopers uitrusten.  Er komen meerdere bankjes op de Pier van Wierum om lekker rustig te genieten van het uitzicht, de zonsondergang, de getijden of de mooie wolkenluchten die voorbij glijden en van eb en vloed, wind, golven en vogels die komen en gaan. Misschien is het ook wel mogelijkheid om een boot aan te leggen die dan bij eb droogvalt. wierum piermeisje

  Het moet een hele mooie gewaarwording zijn als je het water onder de planken ziet komen en ziet gaan en dan het voedselrijke slik ziet verschijnen met al zijn leven er in.  Een machtig gezicht, het maakt je zo klein in deze omgeving van natuur en techniek van de mens, juist op de Pier van Wierum merk je dan deze veranderingen telkens weer.  Het waddengebied is nooit hetzelfde, het is elke keer anders.

   

bern. (Daar waar de dijk het land omarmt, gelijkt een moeder-arm haar kind)

Glasschitteringen

rondraam kl2
Gaos 2013-01
Photo56
Waplopen
Waddenzee1
LCS

Home

  10% korting ---------> Bij 6 nachten of meer <-------- 10% Korting

Ut Lytse Huyske

de
eng

Wij hebben een romantisch Vissershuisje te huur "Ut Lytse Huyske" aan de  waddenzee wat nu een Werelderfgoed van Unesco is . Het is in het  Lauwerland in Friesland, waar aan de zeedijk het dorpje Wierum ligt.  Midden in het dorp ligt ons romantisch, authentiek visserhuisje. Het  huisje is omstreeks 1700 gebouwd en in 1996 geheel gerenoveerd.  Friesland, een mooie provincie met een eigen taal en veel ruimte met  wateren, vlakten en bossen. Aan cultuur komt u niets tekort. Hier zorgen o.a. de 65 musea en de vele kerken, molens en terpen voor. Tussen  Lauwersmeer en Holwerd en Dokkum ligt het kleine gezellige dorp Wierum  in de omarming van de zeedijk. Wierum is ook een startpunt voor het  wadlopen naar Engelmansplaat.