Right-click is disabled on this page!
>

"Daar waar de dijk het land omklemt gelijk een moederarm haar kind..

VOLG ONS

Vliegtuig Wrak bij Wierum


7 - 8 mei 1941 is een Britse bommenwerper op het Wierumer wad neergestort, een Bristol Blenheim. Na een Duits konvooi schepen bij Den Helder te hebben gebombardeerd, vloog deze Blenheim in de richting van Delfzijl. Om radarposten te ontwijken vloog het vliegtuig laag, op slechts enkele meters boven het water. Dit bleek te laag. Toen piloot Middleton de neus van het toestel omhoog trok, raakte de staart van de bommenwerper het water en crashte het toestel. De staart brak hierbij af, het toestel kwam in stukken verspreid op het wad terecht. Als bij wonder overleefden alle drie bemanningsleden de crash. Na een nachtelijke tocht door het water naar de zeedijk werden zij echter onmiddellijk ingerekend door de Duitsers.
Nog tijdens de oorlog zijn onderdelen van het vliegtuig geborgen, getuige de foto hier onder dit bericht (vermoedelijk genomen in 1941). Hierop wordt een van de motoren van het vliegtuig geborgen. Wat de foto ook mooi laat zien, is hoe ingrijpend de kustverdediging in de afgelopen decennia gewijzigd is: in niets lijkt de huidige Deltadijk op de (beduidend) lagere zeedijk op de foto. Ook van de typische paalschermen langs de kust resteert in het oostelijke waddengebied tegenwoordig nagenoeg niets meer. Na de oorlog raakten de onderdelen van de Blenheim overdekt met wadsedimenten. In 1979 troffen twee wadloopgidsen tijdens een verkenning bij toeval opnieuw onderdelen aan. Zij seinden hierover Gerrit Zwanenburg van de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht in en nog in datzelfde jaar werden – mede met het oog op de mogelijkheid van de aanwezigheid van explosieven – onderdelen van de Blenheim, met een kraan die op een zolderschuit gezet was, van het wad gehaald (zie onderstaande foto uit de Leeuwarder Courant van 13 juni 1979). Zwanenburg heeft hierbij aangegeven dat vooral romp- en vleugelonderdelen geborgen zijn.
Ondanks dat grote delen van het wrak inmiddels geborgen zijn, blijft de zee fragmenten prijsgeven. Met het verleggen van een geul zijn er rond 2008 opnieuw wrakstukken zichtbaar. Hoewel ditmaal geen grote onderdelen, zijn het onmiskenbaar brokstukken van de Blenheim. Deze situatie duurt niet lang, al snel hierna slibt het geultje weer dicht. Uit een bezoek aan de wraklocatie afgelopen week is gebleken dat op dit moment circa 50 cm wadsediment op de restanten van van het vliegtuigwrak ligt. Hoe snel deze situatie echter weer kan veranderen blijkt wel uit het bovenstaande.
Het wrak ligt ca. 1.5 km NE van Wierum op 53 24.812 N - 06 01.610 E.
Overgenomen uit http://www.erfgoedwadden.nl

We zijn het hele jaar open voor bezoekers
check Beschikbaarheid

"De rijkdom van de Wadden nodigt uit om beleefd en gedeeld te worden. ...

DutchEnglishFrenchSpanish